Tài sản

Nghiện ma túy, đột nhập tiệm cầm đồ lúc rạng sáng để trộm cắp tài sản